Karlsson & Novak Medical logo

Billigare

Att utföra ett traditionellt test kostar ca 1500 kr, exklusive laboratorieavgifterna, beroende på upplägget hos det enskilda landstinget. En stor del av dessa kostnader är personalkostnader för läkare eller barnmorska. Kostnaderna för ett prov som beställs via www.klamydia.se blir bara en bråkdel av ett traditionellt prov och även om den totala provtagningen ökar så blir besparingen för landstingen väsentlig. Landstingen spar både tid och pengar och det blir enklare för individen.

Årligen utföres i Sverige ca 380 000 klamydiatester till en kostnad på över 500 miljoner kronor. I ett genomsnitts- landsting med 400 000 invånare tas ca 17 000 klamydiaprover per år till en kostnad av ca 25 miljoner kronor. Här finns stora pengar att spara för landstinget genom att använda tjänsten klamydia.se även om det traditionella provtagningssättet blir den vanligaste formen även i fortsättningen.

Tillbaka