Karlsson & Novak Medical logo

Lättillgänglighet

En viktig orsak varför tjejer och killar inte klamydiatestar sig mer är att man behöver gå till en vårdklinik vilket kan vara ett hinder. Detta gäller främst killar som inte har någon naturlig kanal med t.ex. p-piller förskrivning och cervix- provtagning som tjejer har.

Med klamydia.se kan den som vill testa sig bara beställa ett test från vilken dator som helst och sedan testa sig hemma. Denna lättillgänglighet medför att nära nog lika många killar som tjejer testar sig samtidigt som antalet tester gått upp vilket är viktigt om smittspridningen av klamydia ska förhindras.

Tillbaka