Karlsson & Novak Medical logo

Vi bedriver via webbsidan klamydia.se en världsunik service inom hem- diagnostik sprunget ur akademisk forskning. Tjänsten uppfyller de växande behoven av:

- Enkelhet
- Lättillgänglighet och
- Billigare diagnostik av sexuellt
överförbara sjukdomar.

Klicka på rubrikerna för mer information.

klamydia.se skärmbild
Vi når också genom tjänsten ut till den manliga befolkningen i nära nog samma utsträckning som till den kvinnliga mot traditionell klamydiatestning där ca 3 ggr fler kvinnor testar sig än män. Detta är en mycket viktig faktor för att minska klamydiaspridningen.

Kunderna för vår klamydiadiagnostik är i första hand de svenska landstingen och i dagsläget har ca 20 % av den svenska befolkningen tillgång till denna service genom de landsting som tecknat avtal om tjänsten. Genom samarbetet med landstingen uppfyller tjänsten de krav på smittspårning m.m. som vår smittskyddslag ställer.

Ägare
Daniel Novak, daniel@knmedical.se
Roger Karlsson, roger@knmedical.se
Bo Hammarström, bo@knmedical.se

Kontakt info@knmedical.se