Din webbläsare verkar inte vara uppdaterad

Vi ser att du för närvarande använder en gammal version av Internet Explorer. Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare.

Vi förbättrar folkhälsan och
frigör resurser i vården

Karlsson & Novak Medical är sprunget ur ett forskningsprojekt kring klamydia-diagnostik. 2005 lanserade företaget en banbrytande tjänst för hemtest som har levererats på uppdrag av regioner i Sverige sedan dess. Bolagets huvudägare är läkare med stor erfarenhet av både akademi och praktik.

Våra tjänster

Klamydia.se

50 000 tester beställs årligen via klamydia.se på uppdrag av fyra regioner. Genom att tillgängliggöra kostnadseffektiva hemtester kan vi minska smittspridningen och minska belastningen på vårdens resurser.

Direkttest.se

Sedan mars 2020 erbjuder vi test av Covid-19 för i första hand vårdpersonal. Tjänsten togs fram i samarbete med Västra Götalandsregionen och används där idag. Tjänsten är under utveckling för fler användningsområden.

Vårt bidrag till global utveckling

Karlsson & Novak Medicals verksamhet bidrar i huvudsak till tre av FN:s globala mål.

3.3 Bekämpa smittsamma sjukdomar

Vi arbetar aktivt med att minska spridningen av smittsamma sjukdomar genom de tjänster vi erbjuder.

5.6 Allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Vi tillgängliggör tester mot könssjukdomar och möjliggör för fler grupper i samhället att testa sig.

13. Bekämpa klimatförändringarna

Hemtest leder till minskad miljöpåverkan då patienten inte behöver resa till och från vården.

Medarbetare

VD
Roger Karlsson
Gruppchef
Linda Dahlqvist
Administratör
Vilma Larsson
Administratör
Agnes Linderholm
Projektledare
Yannick Delmart
Tekniskt ansvarig
Jonas Tannfors

Styrelse

Barbro Renkel
Bo Hammarström
Daniel Novak
Roger Karlsson