Din webbläsare verkar inte vara uppdaterad

Vi ser att du för närvarande använder en gammal version av Internet Explorer. Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare.

Vi förbättrar folkhälsan och
frigör resurser i vården

Karlsson & Novak Medical är sprunget ur ett forskningsprojekt kring klamydia-diagnostik. 2005 lanserade företaget en banbrytande tjänst för hemtest som har levererats på uppdrag av regioner i Sverige sedan dess. Bolagets huvudägare är läkare med stor erfarenhet av både akademi och praktik.

Våra tjänster

Klamydiatestning via klamydia.se

Klamydia.se

Klamydia.se har sedan 2004 bidragit till minskad smittspridning av klamydia genom att erbjuda smidig egenprovtagning. 50 000 tester beställs årligen via Klamydia.se på uppdrag av fyra regioner. Genom att tillgängliggöra kostnadseffektiva hemtester minskar vi även belastningen på vårdens resurser.

Direkttest

Direkttest Sverige AB grundades i Umeå år 2020 som ett svar på behovet av snabba och säkra covidtester i Sverige. Den digitala plattformen som möjliggör säker delning av information mellan laboratorium, provtagare och patientjournal är en vidareutveckling av den banbrytande tjänsten Klamydia.se som utvecklades 15 år tidigare.

Vårt bidrag till global utveckling

Karlsson & Novak Medicals verksamhet bidrar i huvudsak till tre av FN:s globala mål.

3.3 Bekämpa smittsamma sjukdomar

Vi arbetar aktivt med att minska spridningen av smittsamma sjukdomar genom de tjänster vi erbjuder.

5.6 Allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Vi tillgängliggör tester mot könssjukdomar och möjliggör för fler grupper i samhället att testa sig.

13. Bekämpa klimatförändringarna

Hemtest leder till minskad miljöpåverkan då patienten inte behöver resa till och från vården.

Läs mer om hur vi arbetar med miljö- och kvalitetsfrågor här